ﺳﻪشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۲۲ ۵۴۰۲۶ مرتبه

خدمات دانشجویی

توجه:

از این پس برای دسترسی به همه ی سامانه ها به صورت یکجا و مشاهده پیغام های هر سامانه (در صورت وجود)

به سامانه ی login.mazust.ac.ir مراجعه فرمایید

آموزشی

 وبلاگ

 اسناد

CRM آموزشی

نقل و انتقال دانشجویی

کارگاه های آموزشی

ملاقات های حضوری

پرسشنامه تحقیقاتی

صدور گواهی آنلاین

تسویه حساب آنلاین

شناسنامه الکترونیک(CV)

نظرسنجی الکترونیک

کتابخانه دیجیتال

رسانه های دیجیتال

همایشها و کنگره ها